โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

4e0c5accb531cf3eb0ab94c69ba3906b.jpg

 

ผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและนักเรียนชั้นป5 โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย

 

เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเยาวชนในชนบทภาคเหนือ

โดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา

ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ