โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ออสพิทอล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลงานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้กับทางโรงเรียนสาธิตฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.กฤษฏา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการอบรมครั้งนี้โรงเรียนได้คัดนักเรียนเข้าร่วมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตฯ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ