โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การสอบคัดเลือก​ ประเมินพัฒนาการ​และสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
​ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา​
​เมื่อวันที่​ 20 กุมภาพันธ์​ 2564
ณ​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

บรรยากาศการสอบคัดเลือก​ ประเมินพัฒนาการ​และสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง​ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา​ ​เมื่อวันที่​ 20 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก​ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์​ 2564​ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน​ เว็บไซต์โรงเรียน และทาง Facebook​ของโรงเรียน

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก​ ผู้ปกครองสามารถดำเนินการในวันที่ 1 -​ 2 มีนาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้หากพ้นกำหนดทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ