โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

คุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีอาจารย์กรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย และอาจารย์ฉลอง ทรายแก้ว นำนักเรียนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 15 คน และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 2 คน รวม 17 คน โดยเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากพระเดชพระคุณเจ้า พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ :นางสาวกรรณรัชต์  ไผ่เฟื้อย

ข้อมูล : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ