โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

Tweet


 

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน จัดการแข่งขันจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมี 9 โรงเรียนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม , โรงเรียนปริ้นส์รอย , โรงเรียนพุทธิโสภณ , โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก ,โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ , โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา , โรงเรียนสันมหาพนวิทยา , โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา , โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งขันเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่