โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การประชุมและร่วมแถลงข่าวเตรียมการแข่งขัน
กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 " ไก่แจ้เกมส์" 
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 
 

 

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.กฤษฏา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อ.ฉลอง ทรายแก้ว และ อ.อรทัย อินทะวงศ์ ตัวแทนครูโรงเรียนสาธิตฯ และนางสาวรัชฏาพรรณ ธรรมธิ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าวร่วมกับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 " ไก่แจ้เกมส์" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ปีนี้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมรวมทั้งหมด 16 โรงเรียน ซึ่งการประชุมและแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ