โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง รุ่น Pre-Teenage ทีม Heyday และ รุ่น Junior ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขัน ดังนี้

1. รุ่น Pre-Teenage  ได้รับรางวัลที่ 1 ทีม Heyday โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. รุ่น Junior  ได้รับรางวัลที่ 1 ทีม Oh My Gosh 

เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าสูการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

 

 

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางวรารัตน์  หมอดู และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะค