โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแถลงข่าว​การแข่งขันรายการ
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021
ณ ลานอีเดน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562​ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ทีม​ Oh​ My​ Gosh! ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand championship 2020 ได้เข้าร่วมการแถลงข่าว​การแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021​ โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการแถลงข่าว​ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ