โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้ารับการตรวจหาเชื้อ​ไวรัสโคโรนาหรือ​ COVID-19​ 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563​ ณ​ โรงพยาบาลลานนา​ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์​ อุดาการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ได้นำคณะผู้บริหารคณะครู​ บุคลากร​ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ​ไวรัสโคโรนาหรือ​ COVID-19​ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ​ โรงพยาบาลลานนา​ จังหวัดเชียงใหม่