โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


 

โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสังคมการเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่วิสัยทัศน์และโครงการพัฒนาบุคลากร เรียนรู้แนวคิดศาสตร์พระราชา ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี ตราด และอยุธยา เพื่อปรับแนวคิด/ทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจหาจุดร่วมการพัฒนา และพัฒนากรอบการดำเนินการในการพัฒนาโรงเรียนข่าว โดย นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ