โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563

 

 
 
 

 

อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม และอาจารย์ปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม ในระดับชั้นปฐมวัย เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ