โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร เกียรติบัตร และโล่รางวัล
ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตร เกียรติบัตร และโล่รางวัลให้กับนักเรียนดีเด่นและนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบสัมฤทธิบัตร เกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียน พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด2019 โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตร เกียรติบัตรและโล่รางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ