โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 
 
 

 

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมทางตะวันตก เข้าใจวัฒนธรรมด้านตะวันตก ร่วมกิจกรรมทางภาษาด้วยความสนุกสนาน โดยมีการแสดงจากนักเรียนกลุ่มที่ไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ การแสดงจากคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามเกี่ยวกับวันChristmas การประกวดการแต่งกายวัน Christmas ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะค