โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

แจ้งหยุดเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562