โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว อาจารย์สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการบริการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการการบริการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับโภชนาการอาหาร และให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน สมส่วนตามอายุวัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว อาจารย์สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว ได้ตรวจเยี่ยม ดูกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายโภชนาการของโรงเรียนสาธิตฯ ทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ ตลอดการจัดโครงการ

 

 

ภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ

ข้อมูล : นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ