โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดเข้าชมภาพยนต์ The cave นางนอน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็ก เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
   

 

โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดเข้าชมภาพยนต์e cave นางนอน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนของนักเรียน และดูมุมมองของความช่วยเหลือของทุกๆฝ่าย การเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็ก เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ