โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

 

 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมลดเวลาเรียน ให้นักเรียนสัมผัสการเรียนรู้ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 ชนิด เกือบ 3,000 ตัว รวมไปถึงแหล่งการเรียนเรียนรู้ Zoo Kids Zone และสวนน้ำ โดยมีพี่ๆ ทีมงานวิทยากร ฝ่ายการศึกษา ให้ความรู้นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ