โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาดโยดม ชวดเปีย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่น ระดับอนุบาลและประถมศึกษาต้อนต้น จะเข้าร่วมพิธีรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริษัทนานมี จำกัด ถนนสาธรเหนือ

ภาพพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรนิทรรศการ " 1 ทศวรรษ การวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด และผลงานจิตรกรรม นามมีโฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารนามมี ถนนสาธรเหนือ กทม.
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาดโยดม ชวดเปีย