โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศรายชื่อ  ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559 

 

คลิกที่นี่ >>