โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภฺมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภฺมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ทำกิจกรรมเขียนความดีของตัวเอง แล้วแขวนที่กำแพงความดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน จากนักเรียนจิตอาสาและนักเรียนทุกคน  ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนแผนกปฐมวัย ได้ทำกิจกรรมสหกรณ์พอเพียง : ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ลานกิจกรรม แผนกปฐมวัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

แผนกปฐมวัย ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ