โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน7ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงานนี้โรงเรียนสาธิตและนักเรียนได้รับเกียรติให้นำนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย เชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทยราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน

      โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโดยมีกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ตลอดนระยะเวลาการจัดงาน จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดรำวงย้อนยุค “ท้องถิ่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง”,กิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ซอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงจินตลีลาประกอบแสงสีเสียง 9 คำสอนพ่อ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.cmru.ac.th