โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2563
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ