โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิติกาญจน์  บริรักษ์
เข้าร่วมการแข่งขันประกวด The Model Of Thailand Four Regions 2019
 

 

 

เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บริรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวด The Model Of Thailand Four Regions 2019 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลตัวแทนภาคเหนือ ไปประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้างพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ