โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

แจ้งกำหนดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ กำหนดการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2562

 
 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ