โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันเต้นระดับประถม มหกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
ณ แจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

 

 

 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเต้นระดับประถม มหกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ แจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน 
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

wesdf34