โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019
รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

 

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPOINSHIP 2019 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงใหม่
ผลปรากฎว่าทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Junior (อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Pre – teenage (อายุ 10-14 ปีบริบูรณ์)
และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคเหนือ

 

ภาพ : นางวรารัตน์  หมอดู

ข้อมูล : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง


 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ