โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมเต้น โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน To Be Number One เป็นตัวแทนระดับภาค ได้เข้าชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ 


 

  หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ To Be Number One ที่ประสบความสำเร็จมามาอย่างเนื่อง 12 ปีในกลุ่มวัยทีนที่สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างความสามัคคี และปลุกความคิดสร้างสรรค์ใหม่เพื่อมุ่งเน้นการแข่งขัน Dancecise โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ To Be Number One ระเบิดความมันส์ กับการแข่งขัน โดยรวมวัยทีน 12 - 20 คน Junior 6 – 9 ปี/Pre-Teenage 10 – 14ปี /Teenage 15 – 22 ปี ชิงถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

1. ความพร้อมเพรียง และความแข็งแรง พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย

2. ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากลีลาของท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี

3. อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ที่ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตาม และเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเต้น

4. การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และมีความสอดคล้องกับทวงทำนองและจังหวะดนตรี

5. การแต่งกาย พิจารณาจากการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น
 

ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ผู้ควบคุมทีม ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน