โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอน
ในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEA - Teacher Project) 

 

 

 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEA - Teacher Project) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ Southeast Asian Ministers of Education Organization ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ