โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมวัน Happy Halloween
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 
 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวัน Happy Halloween ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ภายในกิจกรรมมีการประกวดการแต่งกายผียอดเยี่ยมและการตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ