โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันฟ้อนเล็บในงาน Thailand STEM Festival 2019 
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

 
 

 

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันฟ้อนเล็บในงาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้าน เปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562 โดยภายในงานมีทีมจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16 ทีม ในครั้งนี้ทางชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้รางวัลแต่งกายงาม ( การแต่งกายตามแบบราชสำนักล้านนา) 
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนของเราอีกหนึ่งความรู้

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ