โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


 


 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3

ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  วันศุกร์  ที่  13 กรกฎาคม  2561

เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบูรณาการจากในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน 

 

 

 

 

ภาพ - ข้อมูล : นางสาวทิพานัน นันตาราช และนางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ ข่าว : นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค แผนกอนุบาล  ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ