โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

             

         โครงการกิจกรรมเปิดบ้านพวงคราม สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดย รศ.ดร.ประพันะ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมงานมากมาย เพื่อนำเสนอผลงาน นักเรียนเก่ง ระดับจังหวัด ระดับประเทศ อาทิ เช่น รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากล ระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ "หนูน้อยตี๋ หมวย สวยเก่ง" ประจำปี 2559 ทีมนักเต้นTo Be Number One ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประกวดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา Top Model Thailand 2015  และ หนึ่งครูแสนดี สำหรับรางวัลของคุณครู และกิจกรรมการประกวด อื่นๆ อีกมากมาย มากกว่า 100 รางวัล

 

ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ อัลบั้ม >>>