โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในกิจกรรมมีการ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดพุ่งไกล การประกวดแฟนซีรีไซเคิล การจัดสวนถาด ระดับชั้นประถมต้นและประถมปลาย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ