โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
   

 

นักศึกษาชมรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการในด้านวิชาการแนะแนวการศึกษาอาชีพ ทักษะชีวิต และเพื่อให้เด็กตระหนักรู้ในตนเองและได้รับข้อมูลที่หลากหลาย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ