โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

          กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นคนที่มีความสุข โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆมากมายในวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์โดยตรงและเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงต่อไป โดยช่วงเช้า มีประธานเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ในงานมีการแจกทุนการศึกษา เกม และการแสดงของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเกมมหาสนุก จำนวน 12 ฐาน ดังนี้

1. ฐาน กินวิบาก
2. ฐาน บอลลูน (ตุ้ม!!)
3. ฐาน สายย่อ สายเหยียบ
4. ฐาน สาวดอย สอยดาว
5. ฐาน แม่นมั้ยหนู!!
6. ฐาน กู้ระเบิด
7. ฐาน รำวงกระด้าง
8. ฐาน ปิงโก
9. ฐาน ลูกบอล ปะลองความแม่น
10. ฐาน เก้าอี้ดนตรี
11. ฐาน ปากระป๋อง
12. ฐาน มัจฉาพาโชค

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่ เฟสบุ๊คของโรงเรียน  คลิกที่นี่>>>