โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

พิธีเปิดงาน STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 
 

 

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย อาจารย์ปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต อาจารย์รำพึง โนพวน อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์ และอาจารย์จักรกฤษณ์ แสนใจ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย ทั้งนี้มีนักเรียนตัวแทนโรงเรียนสาธิตได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมฟ้อนเล็บ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ