โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

       #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ บริรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมประกวด ชุดผ้าไทย ได้รับรางวัล Best Personality ในประกวดชุดผ้าไทย บอกรักแม่ให้ก้องโลก ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา Promenada Chiang Mai ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 
 


ข้อมูล : มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ