โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนขึ้น
ในระหว่างวันที่ 15 - 20 มีนาคม 2562
ประเทศสิงคโปร์ 

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนขึ้น โดยนางปริยาพร  กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้นำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน เดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ และได้เข้าพักที่วัดอนันทเมตยาราม(WAT ANADA METYARAM) ในระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ