โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแจ้งเปิดทำการ
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อรับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น
1.การรักษาระยะห่างทางสังคม
2.สวมใส่หน้ากากอนามัย
3.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

 

การติดต่อ/ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนสาธิตฯ ในช่องทางออนไลน์ ดังนี้

- Website : www.satit.cmru.ac.th
- Facebook : https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th
- ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Line id : @rgh6474m และ Facebook : m.me/parentclubsatitschool.cmru