โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบวาระการทำงาน
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมชุดการแสดงนักเรียน ในชุดฟ้อนสวยดอกไหว้สา ยกมือวันทา การมอบของที่ระลึกแด่ท่านอธิการบดี การกล่าวแสดงความขอบคุณจากท่านผู้อำนวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน และได้จัดเตรียมนิทรรศการผลงานของนักเรียนเพื่อให้ท่านอธิการบดีได้รับชมนิทรรศการ เช่น ผลงานของนักเรียนจากนวัตกรรมการสอนแบบ CMRU Teaching Model ผลงานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน Steam Education ผลิตภัณฑ์จากสวนของพ่อ ผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัย ในหน่วยการเรียนเรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต นักเรียนมีการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ท่านอธิการบดี ซึ่งบรรยากาศในงานนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ