โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ เข้าร่วมกิจกรรมของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ใน "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16" การแข่งขันสุดมันส์ ที่ท้าทายจินตนาการ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับ "การแข่งขันเครืองบินกระดาษ พับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประลองทักษะและฝีมือ ในการทำให้กระดาษแผ่นเล็กๆ เพียงแผ่นเดียว กลายเป็นเครื่องร่อนที่สามารถลอย อยู่กลางอากาศให้ได้นานที่สุด ร่วมวัดความสามารถกับคู่แข่งจากทั่วประเทศไทย เพื่อค้นหาจ้าวแห่งเครื่องบินกระดาษพับของไทย ไปคว้าชัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ได้จัดการสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 19 คน ผลการแข่งขันรอบตัดสิน ผ่านสถิติมาตรฐาน 11 คน (ผู้แข่งขันทั้งหมด 100 กว่าคน)  ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับ1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภูมิภาค ไปคัดตัวแทนระดับประเทศ จำนวน 1 คน คือ เด็กชายพิรภพ ปุญญะวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 รอบคัดเลือก 16 - 23 สิงหาคม 2562 ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ต่อไป (ผู้ฝึกสอนพับเครื่องบินกระดาษพับ นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล) 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (โรงเรียนสาธิตฯแสดงระดับชั้น)

อันดับ ชื่อ-สกุล สถิติ (วินาที) วันที่แข่งขัน นักเรียนชั้น
1 ด.ช. ภัทรดนัยย์ แต้มมาก 13.78 2 ส.ค. 62   -
2 ด.ช. พิรภพ ปุญญะวัฒน์ 13.22 2 ส.ค. 62   ป.6
3 ด.ช. ศักรินทร์ เกตุจันทร์ 13.06 2 ส.ค. 62   -
4 ด.ช. แสงเมือง ลุงตา 12.78 2 ส.ค. 62   -
5 ด.ช. กฤตเมธ ปารีแก้ว 12.57 2 ส.ค. 62   -
6 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ สิทธิขันแก้ว 12.53 2 ส.ค. 62   -
7 ด.ช. นที สง่าผากุล 12.25 1 ส.ค. 62   -
8 ด.ช. ภานุพงศ์ กิติ 12.22 2 ส.ค. 62   -
9 ด.ช. วรินทร แสนสำราญ 11.94 1 ส.ค. 62   -
10 ด.ช. กฤตวิทย์ มงคลอัญชลี 11.78 1 ส.ค. 62   -
11 ด.ช. กฤษณ์ เคนคำ 11.57 2 ส.ค. 62   ป.3
12 ด.ช. ตรีเพชร กุนกัน 11.50 2 ส.ค. 62   ป.6
13 ด.ช. รัฐภูมิ ศรีภูมินทร์ 11.40 2 ส.ค. 62   -
14 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมใจ 11.34 2 ส.ค. 62   -
15 ด.ช. ธีรเดช เป็งน้อย 11.31 2 ส.ค. 62   -
16 ด.ช. สิรวิชญ์ อภิวงค์ 11.25 2 ส.ค. 62   ป.3
17 ด.ช. ยอดแสง ลุงเก 11.16 2 ส.ค. 62   -
18 ด.ช. ปราชญ์ มาลัย 10.87 2 ส.ค. 62   ป.5
19 ด.ช. บัณฑิต คำสร้อย 10.62 1 ส.ค. 62   -
20 ด.ช. ไอกึ๊ด นายอุง 10.37 2 ส.ค. 62   -
21 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ เมืองเย็น 10.25 2 ส.ค. 62   ป.3
22 ด.ช. ณิชภูมิ สกุลศิริกร 9.97 1 ส.ค. 62   ป.6
23 ด.ช. ธนวิชญ์ บุญช้างเผือก 9.85 1 ส.ค. 62   ป.3
24 ด.ช. ชีวานนท์ จรัสนิวัฒน์ 9.78 2 ส.ค. 62   ป.5
25 ด.ช. รชต ธิน่าน 9.62 2 ส.ค. 62   -
26 ด.ช. วิโรจน์ อีแสน 9.53 2 ส.ค. 62   -
27 ด.ช. กษิดิ์เดช พุทธัง 9.32 2 ส.ค. 62   ป.6
28 ด.ช. ต้นน้ำ จองคำ 9.31 1 ส.ค. 62   -
29 ด.ช. จตุภัทร คำสร้อย 9.29 2 ส.ค. 62   -
30 ด.ช. จักรภูมิ สืบท้าวสกุล 9.25 2 ส.ค. 62   -
31 ด.ช. รชนนท์ สุภาวงค์ 9.16 2 ส.ค. 62   ป.6