โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมลอยกระทง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น​ ซึ่งปีนี้นักเรียนจัดกิจกรรมกันในห้องเรียน โดยแต่ละระดับชั้นเรียนจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันลอยกระทงเช่น​ การวาดรูประบายสีเกี่ยวกับวันลอยกระทง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และการประดิษฐ์โคมลอยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6​ ทั้งนี้ การประดิษฐ์โคมลอยแบบล้านนาเป็นส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ