โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การประกวดเต้น G.S.B MyMo Cover Dance 2019
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ รวมโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

 

 
   
   

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดเต้น G.S.B MyMo Cover Dance 2019 ผลการแข่งขัน ทีม Loli Pop และ ทีม Chewing Gum ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ รุ่น Junior อายุไม่เกิน 13 ปี
ณ รวมโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ