โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินพัฒนการและสัมภาษณ์

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเมินพัฒนาการ และสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2566 

คลิกดูรายชื่อ ได้ที่นี่ คลิกดูไฟล์ PDF