โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ปริยาพร  กองคำ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมมีการถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทานพร้อมรับพรจากพระสงฆ์วัดเชียงโฉม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ