โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 9 มกราคม 2563
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
   

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และรู้รักสามัคคี ซึ่งช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การตอบคำถามเกี่ยวกับวันเด็กบนเวที และการจับรางวัลให้กับนักเรียนผู้โชคดี ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมประจำฐานต่างๆให้นักเรียนทุกคน ร่วมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะค