โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมอัดเสียงภาษาท้องถิ่น 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ณ ชั้น 2 อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ให้ความอนุเคราะห์จัดหานักเรียนเพื่ออัดเสียงประกอบหุ่นยนต์สอนภาษาคำเมืองให้กับบริษัททิชชิ่งทอย จำกัด เพื่อนำมาลงประกอบการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงกับหุ่นยนต์สอนภาษา ในการนี้มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการอัดเสียง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 2 อาคารอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ