โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและเฝ้าดูแลความเสี่ยงจาก COVID-19 และไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

 


คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>