โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆ ในกิจกรรมวันไหว้ครู ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในหัวข้อวันไหว้ครู เช่น การประกวดพานไหว้ครู การประกวดคัดลายมือ การประกวดการเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อวันไหว้ครู เป็นต้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ