โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2019
ณ ลาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยอาจารย์ดร. กฤษฏา  บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 ซึ่งประเทศไทยจะได้เห็นปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน โดยเกิดจากสุริยุปราคาแบบวงแหวน ณ ลาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะค